Tillämpningar

Mätning

SmartNet nätverk kan användas i många olika situationer inom mätning som kräver cm-noggrannhet, som t.ex. mätning av hus och topografi, monitorering och fastighetsbestämning. läs mer

Byggindustrin

SmartNet kan användas i tunga projekt som byggande av motorvägar, landningsbanor på flygfält, sportanläggningar eller andra tillämpningar inom byggnation som kräver precisa maskinhanteringar och en repeternoggrannhet med centimeternoggrannhet. läs mer

Jordbruk

Med ett abonnemang på SmartNet kan du applicera tekniker för precisionsjordbruk i alla typer av jobb, sådd, skörd, besprutning och gödning. läs mer

GIS/DGNSS

SmartNet nätverk är idealiskt för alla projekt med hög precision såsom kartering, inventering, GIS datainsamling och andra tillämpningar som kräver konstant hög precision med cm-noggrannhet.  läs mer

Maskinkontroll

SmartNet RTK-korrektioner med erbjuder hög noggrannhet och tillgänglighet för dina GPS-komponenter inom maskinkontroll. läs mer