Rinex download

Ladda ned Rinex-filer från SmartNet referensstationer

Som en extra service till abonnenter med SmartNet, finns en möjlighet att ladda ned rådata från satelliterna i RINEX-format, via SmartNet websida.
Användarna kan ladda ned all RINEX-data de behöver från SmartNet referensstationer.

Logga in Abonnera