Olika metoder

Den förra sektionen fokuserade på de ekonomiska fördelarna med att använda nätverks-RTK som ett alternativ till att etablera en egen basstation.

Denna sektion fokuserar på utvärdering av olika metoder för nätverks-RTK, MAX, i-MAX och Virtual Reference Station (VRS). Det finns signifikanta skillnader mellan dessa metoder och därför kommer man att få olika kvaliteter på RTK-lösningarna.

I den tidigare sektionen beskrev vi rollen som servern i nätverks-RTKN har – att samla in satellitobservationer från många referensstationer och skicka RTK-korrektioner till rovern (Fig. 1).

 

Figure 1: The role of the Network RTK Server

Figur 1: Rollen för server i nätverks-RTK

 

Ägarna av RTK-nätverket som säljer abonnemang, sköter servern i nätverks-RTK.

De väljer också vilken RTK-metod som servern ska använda. Valet av metod kommer att påverka kvalitén på RTK-lösningen som kommer att tas emot av rovern.

Den här sektionen kommer att beskriva MAX, som bas för den enda existerande standarden för nätverks-RTK, RTCM V3.1

Master Auxiliary Concept – MAC, den bästa metoden för nätverks-RTK som finns på marknaden idag och förklarar varför en användare ska efterfråga MAX-korrektioner från deras distributör av nätverks-RTK.

Nästa sektion kommer att analysera riktig data för att visa att genom att kombinera MAX och SmartRTK erbjuds användaren den bästa RTK-lösningen som finns på marknaden.