Nyheter


Leica Geosystems AB är glada att kunna meddela att ett avtal upprättats med Lantmäteriet om leverans av mätutrustning.

11 August 2015

Leica Geosystems AB är glada att kunna meddela att ett avtal upprättats med Lantmäteriets division Fastighetsbildning, gällande leverans av mätutrustning för ytterligare fyra år framåt.

År 2012 vann Leica Geosystems en upphandling av TPS och GNSS-instrument till Lantmäteriets division Fastighetsbildning under fyra år, 2012 till 2016. Nu har vi glädjande nog åter lyckats ta hem en upphandling av samma typ av utrustning som kommer att ersätta befintliga instrument när det nuvarande avtalet löper ut i maj 2016. Avtalet gäller leverans av GNSS samt totalstationer till division Fastighetsbildning, det omfattar leverans, utbildning, service och underhåll i fyra år.

I avtalet ingår även dokumentering av processer i samband med hantering av LMs instrumentpark, något som kommer att genomföras i vårt webbaserade verktyg myWorld. Här kommer LM på samma sätt som våra övriga kunder att kunna hantera uppdateringar och nyheter för hela instrumentparken.

Vi är glada att våra produkter har visat sig konkurrenskraftiga i sammanhanget och att LM ser oss som en seriös leverantör. Det gäller nu för oss att se till att alla höga förväntningar vi har på oss kan uppfyllas på bästa sätt. Vi håller redan på att förstärka vår organisation och detta avtal gör att vi ytterligare måste se över och stärka våra resurser.

Leica Geosystems AB
Hans Borg