Nätverks-RTK

Tjänsten Nätverks-RTK tillhandahåller korrektioner med hög tillförlitlighet och noggrannhet beräknade från SmartNet referensstationer.

Nätverks-RTK levererar en noggrannhet på upp till 2 cm i plan och 4 cm i höjd, vilket kan uppnås med geodetiska två-frekvens mottagare.
Nätverks-RTK korrektioner ger hög tillförlitlighet och noggranna korrektioner från ett nätverk av SmartNet referens-stationer.
Noggrannheten i fält avgörs inte av avståndet till närmaste referensstationen, utan är lika i hela nätet. Korrektionsdata tillhandahålls i standardiserad form (RTCM) och med en takt av ett datapaket/sekund.

Abonnera