Mätning

SmartNet nätverk kan användas i många olika situationer inom mätning som kräver cm-noggrannhet, som t.ex. mätning av hus och topografi, monitorering och fastighetsbestämning.

Global Navigation Satellite System (GNSS) och bidraget från CORS nätverk är en väl etablerad teknologi för alla tillämpningar inom mätning tack vare sin noggrannhet och pålitlighet.

SmartNet nätverk gör alla mätare mer produktiva. Med ett abonnemang på SmartNet elimineras behovet av att sätta upp egna referensstationer, du behöver aldrig vara orolig för att inte hitta säkra uppställningar eller att du glömt någon viktig kabel. Du är heller inte begränsad till en radios räckvidd, du bara startar upp din GNSS rover och börjar mäta. Dessutom, tack vare att du slipper investera i en referensstation, halverar du din investering.