Jordbruk

Med ett abonnemang på SmartNet kan du applicera tekniker för precisionsjordbruk i alla typer av jobb, sådd, skörd, besprutning och gödning.

Precisionsjordbruk optimerar prestanda och har bättre hantering av produktionskostnaderna. GNSS-teknologi gör det möjligt att med hjälp av installerade sensorer på maskinerna, hålla noggrann koll på positionen.

SmartNet nätverk gör precisionsjordbruk mer tillgängligt. Med ett abonnemang på SmartNet nätverk behöver du ingen egen basstation, och kan halvera investeringen. Med nätverkskorrektioner från SmartNet är inte kommunikationen begränsat till vad som är möjligt med enheten för kommunikation, ex. radio.
Genom att reducera kostnaden för investeringen och genom tidsbesparingen får du ett med produktivt lantbruk.