Hur det fungerar

SmartNet är ett RTK-nätverk som erbjuder bästa tillgänglighet, pålitlighet och spårbarhet för breda grupper av användare tack vare att systemet arbetar i wenlighet med internationellt accepterade standarder.

SmartNet är ett nätverk av permanent monterade GNSS mottagare vilkas kombinerade data används för att generera RTK-korrektioner till en rover.

För tio år sedan var en typisk mätning med RTK baserad på två GPS-mottagare, en bas och en rover, en massa batterier och kablar, två radio, ett stativ, en lodstav och en ryggsäck för att transportera allting. Idag kan du välja mellan en GPS eller en GNSS-mottagare, och en radio eller mobilt modem. Endast några få batterier krävs, inga kablar och allt monteras på en lodstav. Med etableringen av nätverks-RTK kan du också välja att arbeta i nätverket med din rover istället för att etablera en egen basstation, vilket sparar tid och pengar.