Urval av vanliga frågeställningar


Vad är SmartNet Europe?
Vilka länder har ett SmartNet-nätverk?
Vilka tjänster erbjuds?
Vem kan använda tjänsterna?
Vilka korrektionsformat finns tillgängliga?
Vad är noggrannheten för RTK (Real Time Kinematic)?
Vad är GPRS och hur fungerar täckningen? Hur sänds korrektionerna ut?