En introduktion

Ett RTK-nätverk är ett nätverk av permanent monterade GPS och/eller GMNSS mottagare vilkas kombinerade data används för att generera RTK korrektioner för en rover. Dessa korrektioner via nätverk kallas för nätverks-RTK.

RTK-nätverk kan variera i storlek, från små lokala nätverk med bara några få referensstationer upp till hundratals stationer som täcker ett helt land.

Som prenumerant på ett RTK-nätverk får användaren korrektioner till sin rover och behöver inte etablera en egen basstation. Dessa RTK-korrektioner kan genereras med olika metoder, Master Auxillary korrektioner (MAX), Individualiserad MAX (iMAX) och Virtual Reference Station (VRS). I nästa sektion beskrivs mer om de olika metoderna.

Innan djupdykningen är det väsentligt att redogöra för en översikt över exakt vad nätverks-RTK är. Det enklaste sättet att göra det är att jämföra enstaka referensstationer och nätverks-RTK.