Byggindustrin

SmartNet kan användas i tunga projekt som byggande av motorvägar, landningsbanor på flygfält, sportanläggningar eller andra tillämpningar inom byggnation som kräver precisa maskinhanteringar och en repeternoggrannhet med centimeternoggrannhet.

Global Navigation Satellite System (GNSS) och nätverk kan när de tillämpas inom byggindustrin vara en stor tillgång för konstruktörer, och generellt öka effektiviteten i arbetet. SmartNet nätverk gör alla byggprojekt mer produktiva.

Med en prenumeration på SmartNet nätverk elimineras behovet av att etablera egna basstationer för att täcka arbetsplatsen. Du är heller inte begränsad av problem med räckvidden/störningar, du startar bara upp din rover på arbetsplatsen och börjar mäta.  Dessutom, tack vare att du slipper investera i en referensstation, halverar du din investering.